Om

TV i over 20 år, konsesjon fra april 1998

Risvollan borettslag fikk som Norges første borettslag konsesjon for lokal-tv i kabelnettet. Søknad ble sendt i 1996 og etter en lengre prosess i statsapparatet ble konsesjon mottatt i april 1998.
Da sto en redaksjon klar til å starte sendinger under navnet TVRisvollan.

TVRisvollan (TVR) har i dag moderne lokaler i Asbjørn Øverås veg 1 i Trondheim. Har utstyr for direktesendinger og produksjoner samt reklameproduksjon.
Foruten å være en informasjonskanal overfor beboerne i borettslaget, produseres det programmer og nyheter som er generelle og som kan egne seg for et større publikum.
Her kan nevnes TV-Bingo på onsdagene, innslag fra næringsliv etc.
TVR driftes av en redaksjon som består av en ansatt og en rekke frivillige medarbeidere som har dette som et interessefelt som betyr mye for dem.